رئیس دانشکده

ریاست دانشکده

 

نام و نام خانوادگی :دکتر مرتضی قاسمی

مرتبه علمی: استادیار

سوابق تحصیلی:

 

  • دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانیاز دانشگاه علوم و تحقیقات  تهران
  • کارشناسی ارشدمدیریت خدمات بهداشتی و درمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

 سوابق اجرایی:

  • ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خمین
  • رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
  • مدیر گروه بهداشت  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
  • کارشناس نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمین
  • عضو کارگروه توسعه برنامه پنجم استانداری استان مرکزی

درباره دانشکده

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی اراک در شهرک دانشگاهی دانشگاه آزاد  واقع می باشد و دارای 6 رشته و بیش از2000 دانشجو و تعداد 3194 نفر فارغ التحصیل است .

امکانات آموزشی،آزمایشگاهی و کارگاهی 

 - کتابخانه با کتاب های تخصصی علوم پزشکی به زبان های فارسی و لاتین.
 -  سایت کامپیوتر با امکان دسترسی به شبکه جهانی اینترنت در دو بخش دانشجویی و استادان.
 -  سالن مولاژ دارای امکانات مولاژ و ماکت های تشریح جهت گذراندن واحد های علمی.
 -  اتاق پراتیک با داشتن ماکت های CPR، تزریق در بدن، تزریق عضلانی و ماکت زایمان طبیعی، دستگاهEGC و انواع ست های اتاق عمل فضایی کاملا مشابه فضای بیمارستانی.

 

 

آخرین ویرایش۱۰ خرداد ۱۳۹۶