مرکز آموزش مهارت های بالینی

 مرکز آموزش مهارت های بالینی

مرکز آموزش مهارتهای بالینی با هدف آموزش فراگیران رشته های پرستاری و مامایی در حیطه مهارتهای عملی،عاطفی و ارتباطی همزمان با دانشکده تأسیس گردیده است. این مرکز،این فرصت را برای دانشجویان بوجود می آورد که درمحیطی ایمن، کاملاً آرام و بدون اضطراب، قبل از مواجهه با بیمار واقعی، تعداد زیادی از مهارت های عملی و ارتباطی را بیاموزند و با آمادگی بیشتر بر بالین بیمار حاضر شوند. همچنین با ایجاد شرایط مناسب و به ویژه به صورت کارگاهی، افزایش مهارت دانشجویان در این حیطه ها را باعث گردد.

این مرکز درچهاربخش پراتیک پرستاری، پراتیک مامایی و اتاق مولاژ و خانه بهداشت خدمات خود را ارائه می نماید.

 mb(1).jpg

 مهارت های بالینی پرستاری

اتاق پراتیک حدود 90 متر زیر بنا دارد و دارای کمدهای مختلف دیواری ویترینی و فایل مربوط به تجهیزات مصرفی و غیر مصرفی میباشد . وسایل و تجهیزات آن شامل :

 • تخت های بیمارستانی بزرگسال و نوزاد
 • تخت ژنیکولوژی
 • تخت معاینه معمولی
 • وسایل کامل معاینه بیمار شامل ( اسپوکولم ، دستکش، چراغ معاینه ، وسایل مربوط به پاپ اسمیر ، سونوکید ، ژل لغزنده کننده و فیکساتور )
 • وسایل زایمان شامل (شان ، پنس های مختلف، سینی، گالی پات ، رسیور ، پوآر ، مولاژ مربوط به زایمان ).
 • وسایل تزریقات شامل ( انواع سرنگ ها ، پایه سرم آنژیوکت ، ست های مختلف ، میکروست ، ست مخصوص ، خون ، اسکالپ وین ، گارو ، تیغ اره ، محلول های ضد عفوفی ، پنبه ، انواع سرم و چسب
 • وسایل پانسمان شامل ( پنس ها ، گاز ، رسیور ، شان پرفوره ، گالی پات و چسب اتو کلاو ).
 • ست انما ، ظرف مخصوص انما ، وسایل بانداژ ، سرم های شستشو ، پایه سوم ، سندرکتال ، بدپن ، پاروان و پیش بند ).
 • وسایل سوندگذاری انواع سوند ادراری و کیسه .
 • وسایل کمپرس سرد و گرم شامل کیف آب گرم و آب سرد .
 • وسایل استحمام شامل ( پیش بند ، حوله بزر گ و کوپک ، صابون و شامپو ، رابرشیت و لباس بیمار.
 • وسایل لوله گذاری داخل معده : N.G.TUBE  ژل لوبریکنت گوشی و چسب ضد حساسیت .
 • ترازوی نوزاد و ترازوی بزرگسال .
 • دستگاه فشارسنج به تعداد 10 عدد و 10 عدد گوشی پزشکی و گوشی مامائی. 

mb1.jpg

mb2.jpgmb3.jpg

 •  
 • تخته وایت برد. انواع دماسنج . کمد کنار تخت و برانکارد و صندلی چرخدار دو عدد بین و کمدهای رختکن
 • ماسک اکسیژن ، آمبوبگ در اندازه بزرگسال و کودک لوله داخل تراشه ، لوله تراکئوستومی ، لارینگوسگوپ ، کپسول اکسیژن و airway ساکشن.
 • ماکت احیا
 • چارت های مختلف بیمارستانی
 • ماکت گذاشتن لوله داخل تراشه .
 • ماکت گرفتن رگ .
 • ماکت تزریق عضلانی
 • ماکت بیمار .
 • ماکت زایمان .
 • ماکت بخیه .
 • دستگاه ECG
 • افتالموسکوپ و اتوسکوپ.
 • دستگاه دست خشک کن .
 • نوارهای ویدئویی آموزشی .
 • ماکت احیاء قلبی و ریوی با پرینتر.

mb4.jpg

mb5.jpg

 mb6.jpg

 mb7.jpg

لیست وسایل اتاق تشریح

اتاق تشریح به صورت مجزای از اتاق پراتیک می باشد و دارای حدود 50 متر زیر بنا است که شامل کمدهای ویترینی ، صندلی و نیروهای مخصوص می باشد .

 

 • مولاژ ستون فقرات   1 عدد
 • مولاژ لکن و جنین   1 عدد
 • نیم تنه انسان ( با عضای داخل شکم )   2 عدد
 • مولاژ نیم تنه کوچک بدن انسان   ( یک سری )
 • مولاژ گوش    1 عدد
 •  سری کامل استخوان  های  بدن  ( یک سری )
 •  مولاژ اسکلت  کامل بدن انسان   1 عدد
 • مولاژ رشد جنین  ( یک سری )
 • مولاژ قلب بزرگ   1  عدد
 • مولاژ قلب کوچک  1 عدد
 • مولاژ برش عرضی کلیه  1 عدد
 • مولاژ مغز   1  عدد
 • مولاژ چشم   1 عدد
 • مولاژ دستگاه تناسلی خارجی   1 عدد
 • مولاژ  دستگاه تناسلی داخلی  1 عدد
 • چارت های مختلف تشریح انسان
 • اسلایدهای مختلف مربوط به تشریح انسان
 • مولاژ ماهیچه
 • مولاژ قلب طبیعی  1 عدد
 • مولاژ کلیه بزرگ با غدد فوق کلیوی  1 عدد
 • مولاژ لوزالعمده و کیسه صفرا   1 عدد
 • ماکت سینه و 0000 آن  1 عدد
 • مولاژ رنگی مغز 8 تکه   1 عدد
 • مولاژ  برش طولی سر و گردن  1 عدد
 • مولاژ برش طولی کلیه طبیعی  1 عدد
 • مالت طولی انسان  1 عدد

  mb8.jpg

 

mb9.jpg

 mb10.jpg

 

 mb11.jpg

mb12.jpg

 

mb13.jpg

mb14.jpgmb15.jpg

mb16.jpg

آخرین ویرایش۱۰ خرداد ۱۳۹۶