سالن اجتماعات و کلاس های درس

 سالن اجتماعات

دانشکده دارای سالن اجتماعات اختصاصی مجهز به امکانات سمعی و بصری  جهت برگزاری سمینار های دانشجویی  و همایش ها، و برگزاری جلسات می باشد.

 

کلاس های درس مجهز به امکانات سمعی و بصری

تعداد 16 عدد کلاس مجهز به امکانات سمعی و بصری در این دانشکده  وجود دارد که ظرفیت 35 تا 50 دانشجو را به خود اختصاص می دهد.

آخرین ویرایش۱۰ خرداد ۱۳۹۶