مسئول بالین سایر مراکز بهداشتی و درمانی

ساعات حضور مسئول بالین سایر مراکز بهداشتی و درمانی در نیمسال 2-95-94

  

دانشجویان گرامی : درخصوص موارد طبق برنامه زیر مسئول بالین پاسخگوی سوالات می باشد .

-      رسیدگی به مشکلات دانشجویان در کارآموزی ها

-      هماهنگی برنامه کارآموزی بیمارستان های علوم پزشکی شامل : ( امیرکبیر،  طالقانی ، امام خمینی ، امیرالمومنین و خوانساری )

-      هماهنگی برنامه کارآموزی کلیه مراکز بهداشتی ، درمانی شهر و روستا

-      هماهنگی برنامه کارآموزی آزمایشگاه ها ، مدارس ، پزشکی قانونی

-      تحویل قفل و کلید بیمارستان ها

-      دانشجویانی که طبق برنامه کارآموزی لانگ می باشند جهت تهیه فیش غذا طبق برنامه زیر به مسئول بالین مربوطه مراجعه نمایند

-      شماره تماس 33412512 دانشکده علوم پزشکی خانم اقتصادی

 

ساعات حضور هفتگی کارشناس بالین ( خانم اقتصادی )

ردیف

ایام هفته

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

1

دانشکده

 

صبح 

  صبح

2

بیمارستان امام خمینی

و امیرکبیر

بیمارستان طالقانی

 

صبح

و عصر

 صبح

 

مابقی ایام هفته حضور در سایر مراکز بهداشتی و درمانی می باشد .

 

آخرین ویرایش۱۰ خرداد ۱۳۹۶