آناتومی

لیست تجهیزات آناتومی:

پوسترهای آموزشی چشم، پوسترهای گوش داخلی، پوسترهای جمجمه، پوسترهای کبد، پوستر بیماری های قلب، پوستر کلیه، پوستر پوست و ناخن، پوستر ستون فقرات، پوستر عضلات، پوستر مغز و اعصاب، پوستر سیستم لنفاتیک، پوستر  اندام های تناسلی و ادراری، اطلس های آناتومی نرم افزار 1 عدد ، کتابهای آموزشی 10 عدد، ماکت اسکلت فوقانی و میانی بدن2 عدد، ماکت وریدها و شریانهای بدن 1 عدد، ماکت رحم به همراه جنین 1 عدد، ماکت کامل عضلات بدن 1 عدد، ماکت کامل احشای بدن 2 عدد، ماکت هیپ 9 عدد، ماکت اسکاپولا 7 عدد، ماکت کالکانئوس 3 عدد، اطلس 2 عدد، استخوان های مهره ستون فقرات 13 عدد، استخوان ساکروم 3 عدد، ماندیبل 7 عدد، جمجمه 3 عدد، قسمت میان یاحشا و عضلات و ورید و شریان 2 عدد، استخوان فمور 7 عدد، استخوان تیبیا 8 عدد، استخوان فیبئلا 9 عدد، استخوان کف پا 4 عدد، استخوان دست 2 عدد، استخوان کلاویکول 4 عدد، استخوان هومروس 7 عدد، استخوان رادیوس 8 عدد، استخوان اولنا 7 عدد، استخوان های دست سه مجموعه، استخوان های مچ پا 3 مجموعه، استخوان پتنملا 9 عدد، دنده 14 عدد، استرنوم و غضروف دنده ها 1 عدد، کبد 4 عدد، گوش میانی-داخلی-جراحی 2مجموعه، ماکت نیمکره مغز 2 عدد، ماکت ساختمان چشم 1 عدد، ماکت سینه 1 عدد، ماکت هیپ و عضلات و و اژن 1 عدد، ماکت لگن و سر جنین 1 عدد، ماکت لگن زنانه همراه با اعصاب 1 عدد، ماکت آناتومی دستگاه ژنیتال مردانه 1 عدد، ماکت چشم با مجرای اشکی 1 عدد، ماکت گوش 3 برابر طبیعی با اجزای میانی داخلی- خارجی گوش 1عدد، ماکت ساجیتال سر1 عدد، ستون فقرات1 عدد، بینی و حنجره1 عدد، تخته وایت برد-ماژیک-تخته پاک کن-تخته هوشمند-دیتا پروژکتور-تجهیزات لازم تخته هوشمند-کیس-کیبورد-موس-ساعت، سی دی های آموزشی، اسلاید آموزشی، سطل زباله، میز 10 عدد، صندلی 27 عدد.

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۸ اسفند ۱۳۹۴