گروه بهداشت خانواده

 

 

دکتر حمید آزادگان قمی 

مرتبه علمی: مربی

سوابق آموزشی:

کارشناسی: میکروبیولو ژی دانشگاه آزاد اسلامی قم

کارشناسی ارشد:قارچ شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

دکتری تخصصی:  

قارچ شناسی دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات تهران

 سوابق پژوهشی

 • تعداد مقالات ISI (WOS): -
 • تعداد مقالات ISI-Listed: 2
 • تعداد مقالات علمی-پژوهشی: 3
 • تعداد کتاب تالیف و ترجمه:
 • تعداد ثبت اختراع:
 • تعداد طرح های پژوهشی خاتمه یافته: 1
 • تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای: 25
 • تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های بین المللی: 2

 سوابق اجرایی

 • -مدیر پژوهش دانشکده پزشکی
 • -مدیر گروه بهداشت خانواده
 • -مدیر داخلی فصلنامه علمی وپژوهشی یافته های زیست شناسی
 • -عضو شورای فرهنگی دانشکده علوم پزشکی واحد اراک
 • -عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی واحد اراک
 • -عضو شورای آموزشی دانشکده علوم پزشکی واحد اراک
 • - کارشناس ارشد ازمایشگاه تشخیص طبی سازمان انتقال خون استان قم
 • - دبیر اجرایی همایش منطقه ای مواد روان گردان
 • - دبیر اجرایی همایش ملی بهداشت جوانان
 • - دبیر اجرایی همایش ملی عفونتهای ویروسی
 • -دبیر اجرایی همایش منطقه ای بیوتروریسم
 • -دبیر اجرایی همایش منطقه‌ای عفونت‌های بیمارستانی در بخش‌های ویژه

 افتخارات و جوایز

 • -مدیر برتر پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی اراک در سال 1384
 • -مدیر برتر پژوهش در منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1387
 • -پژوهشگر برتر دانشکده علوم پزشکی در سال 1389
 • - سخنران برتر در همایش استانی پدیده ها وآسیب های اجتماعی استان مرکزی
آخرین ویرایش۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰