تاریخچه

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

حوزه معاونت علوم پزشکی

دفتر توسعه آموزش (EDO )

با توجه به لزوم تغییر و تحول در روش های آموزش ،یادگیری، ارزشیابی ، برنامه ریزی آموزشی و سایر امور مربوطه، دفتر توسعه آموزش (EDO ) به عنوان  اولین واحد توسعه در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی اراک، در سال 1393 با مسئولیت دکتر قاسمی تشکیل شد و در راستای اهداف توسعه دانشگاه فعالیت خود را آغاز نموده است.

رسالت:

    بهبود کیفیت آموزش تئوری وعملی وارتقاء توانایی وشایستگی های آموزش دهندگان و بهبود وتوسعه دوره های آموزشی و پژوهشی

 

آخرین ویرایش۱۰ خرداد ۱۳۹۶