مقررات کارآموزی

 

مقررات کارآموزی در مراکز بهداشتی و درمانی

مربیان گرامی ضمن تشکر از همکاری و زحمات شما خواهشمند است به نکات ذیل در حین کارآموزی ها توجه فرمائید .

1-  روز قبل از شروع کارآموزی در محل کارآموزی حضور یافته و با نحوه کار درمانگاه یا بیمارستان آشنا شوید.

2- در روز اول کارآموزی وظایف دانشجویان را به طور کامل شرح دهید و آنها را با امور معمول و مقررات بیمارستان و بخش مربوطه و یا درمانگاه آشنا نمائید.

3-  برگه ارزشیابی کارآموزی را برای دانشجویان توضیح دهید.

4-  در روز اول کارآموزی نکات اخلاقی و نحوه برخورد صحیح با مددجویان و مراجعین و کارکنان درمانگاه و بیمارستان را توضیح دهید.

5-  زمان شروع و خاتمه کارآموزی را به دانشجویان متذکر شده و براجرای آن نظارت کامل داشته باشید.

زمان کارآموزی صبح 30/7 لغایت 12 برای درمانگاهها و 30/7 لغایت 30/12 برای بیمارستان ها می باشد.

زمان کارآموزی عصر 30/13 لغایت 30/18 و زمان کارآموزی شب 30/19 لغایت 30/6 می باشد.

تبصره : لازم به ذکر است که نیم ساعت بعنوان ساعت استراحت مربیان و کارآموزان در پایان ساعت کارآموزی در نظر گرفته می شود و همچنین نیم ساعت در صورت تایید کیفیت کارآموزی توسط استاد ناظر به ساعت کارآموزی اضافه میگردد.

 کنترل ساعت شروع و پایان کارآموزیها در بیمارستان بصورت ثبت در کارت ساعت تعریف گردیده است که گزارش ساعات تدریس مربی با گزارش ثبت و اخذ شده از کارگزینی بیمارستان مطابقت داده میشود.

6-  ساعت شروع و پایان کارآموزیها در مراکز درمانی بصورت ثبت در دفتر حضور و غیاب تعریف گردیده است که با گزارش ساعت تدریس مربی مطابقت داده میشود.

7- رعایت اصول بهداشت فردی را به دانشجویان متذکر شوید ( بخصوص کوتاه کردن مداوم ناخن ها ) و سعی کنید خود الگوی مناسبی در این زمینه برای دانشجویان باشید.

8- نظارت بر رعایت اونیفرم تعیین شده از طرف دانشکده توسط دانشجویان و رعایت حجاب اسلامی کامل و اجتناب از آرایش و همراه داشتن زیور آلات.

تبصره : خواهشمند است از حضور دانشجویانی که موارد بند 9 را بعد از یکبار تذکر دادن رعایت نمی کنند در بیمارستان یا درمانگاه ممانعت بعمل آورده و آنها را جهت پیگیری به دانشکده معرفی نمایید.

9-  استفاده از تلفن همراه توسط دانشجویان در محیط کارآموزی ممنوع است .

10-  استفاده از اتیکت جهت دانشجویان در محیط کارآموزی الزامی است.

11- درصورت تاخیر ورود بیش از 15 دقیقه غیبت برای دانشجو محسوب شود و درصورت داشتن بیش از 3 بار تاخیر از پذیرش دانشجو به محل کارآموزی ممانعت بعمل آورده و او را به مدیر گروه مربوطه معرفی نمایید.

12- درصورت غیبت دانشجو در محیط کارآموزی باید مطابق مقررات دانشکده هر روز غیبت موجه یک برابر و هرروز غیبت غیر موجه دو برابر جبران گردد. ضمنا برای هر روز غیبت غیر موجه جبران شده یک نمره و عدم جبران غیبت 2 نمره از نمره کل کارآموزی کسر شود. جبران غیبت ها نیز در محدوه زمان کارآموزی گروه ها باشد. درصورت داشتن غیبت بیش از حد مجاز ( یک روز به ازاء هر واحد ) برای غیبت موجه واحد کارآموزی حذف و غیبت غیر موجه نمره صفر منظور خواهد شد.

13- دانشجو می بایست جهت تعیین تاریخ جبرانی خود با مربیان مربوطه هماهنگی نماید و با در دست داشتن برگه جبرانی کارآموزی در بیمارستان یا درمانگاه حضور داشته باشد.

14- درصورت تعطیلی اضطراری کارآموزی تاریخ جبرانی را کتباً با مدیر گروه هماهنگ نمایید و تاریخ مربوطه را در زمان مقتضی به اطلاع دانشجویان برسانید. گروه مسئولیت در مورد کارآموزی جبرانی که از طرف مربی یا دانشجو پیش آید ندارد. ضمناً در صورت تغییر در تاریخ برنامه کارآموزی ، باید تاریخ های هماهنگ شده یا گروه در ستون مربوطه در گزارش ساعت حق التدریس درج گردد.

15-  درصورت برخورد کارآموزیها با تعطیلات رسمی در هر 1 واحد کارآموزی بیشتر از یک تعطیلی نیاز به جبران خواهد داشت .

16- از ساعتی که دانشجویان وارد بخش می شوند تا انتهای ساعت کارآموزی به آنان اجازه ندهید به دلایل مختلف مثل تلفن زدن ، استفاده از ساعت چای و .... از بخش خارج شوند.

17- در طول کارآموزی به تفاوت های فردی دانشجویان توجه فرمایید لذا ارزشیابی مختصری در روز اول کارآموزی از دانشجویان انجام دهید تا پیش از نیازهای دانشجو برای شما مشخص گردد.

18-  از سطحی شروع کنید که دانشجو در آن قرار دارد.

19-  از تعصبات و پیش داوری پرهیز نمایید.

20-  از سرزنش و توهین به دانشجویان پرهیز نمایید.

21-  از ارزیابی مربیان و دانشجویان دیگر پرهیز نمایید.

22-  لطفاً در طول کارآموزی فقط طبق منابع معتبر و مورد تایید گروه کار کنید.

23-  دانشجویان لازم است کلیه تکلیف کارآموزی خود را حداکثر تا دو روز بعد از پایان کارآموزی تحویل دهند.

24- لطفاً نمرات کارآموزی ، برگه ارزشیابی دانشجویان و گزارش حق التدریس خود را حداکثر تا دو هفته بعد از پایان کارآموزی به گروه تحویل دهید.

25-  در طی کارآموزی ارتباط مداوم با گروه داشته و مشکلات خود را در اسرع وقت کتباً با گروه مطرح نمایید.

26-  جهت بهبود و کیفیت کارآموزی نظارت توسط استاد ناظر انجام می گیرد.

 

 

دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۰ خرداد ۱۳۹۶