کارگاهها

لیست کارگاه های پیشنهادی سال 1395 دانشکده پرستاری

 

عنوان کارگاه

ردیف

عنوان کارگاه

ردیف

عوامل موثر بر رشد نوزادان و کودکان(مامایی)

27 دیابت از پیشگیری تا درمان (پرستاری) 1

احیاء نوزاد(مامایی)

28

اختلالات آب و الکترولیت (پرستاری)

2

مانتورینگ جنین(مامایی)

29

تغذیه در سرطان (پرستاری)

3

آشنایی با رویکرد حاکمیت بالینی(مامایی)

30

CPR پیشرفته(پرستاری)

4

بهداشت بلوغ(مامایی)

31

پرستاری از سالمندان در بیمارستان و آسایشگاه(پرستاری)

5

سرطان پستان و معاینه آن (مامایی)

32

تریاژ(پرستاری)

6

CPR نوزاد (مامایی)

33

انواع زخم ، پانسمان و بانداژ ، آتل بندی(پرستاری)

7

تفسیر ECG (مامایی)

34

استدلال بالینی و حل مسئله(پرستاری)

8

زایمان فیزیولوژی (مامایی)

35

نگرش فلسفی بر سلامت و بیماری(پرستاری)

9

اداره حاملگی پر خطر (مامایی)

36

رهبری در نظام سلامت(پرستاری)

10

مراقبت کانگورویی(مامایی)

37

شایسته سالاری در مدیریت نظامت سلامت(پرستاری)

11

پزشکی مبتنی بر شواهد(مامایی)

38

مقاله نویسی(پرستاری)

12

روش های انتشار دهی علمی (مامایی)

39

اخلاق در پژوهش(پرستاری)

13

تجویز منطقعی آنتی بیوتیکها (مامایی)

40 خطاهای پزشکی (پرستاری) 14

تاثیر امواج الکترومغناطیسی تلفن همراه بر سلامت

(علوم آزمایشگاهی )

41

معاینات بالینی (پرستاری)

15

تفکر علمی و آزمون فرضیه ( آلودگی های محیط زیست)

(علوم آزمایشگاهی)

42 گزارش نویسی  (پرستاری) 16

نقشه مفهومی و کاربرد آن در تفکر علمی(آلودگیهای محیط زیست)

(علوم آزمایشگاهی)

43

تزریقات کامل و سرم تراپی (پرستاری)

17

کنترل عفونت های بیمارستانی(علوم آزمایشگاهی)

44

تزریقات (پرستاری)

18

جنین های آزمایشگاهی(علوم آزمایشگاهی)

45

کمردرد، از پاتولوژی تا درمان (پرستاری)

19

روزهای ارزشیابی در اخلاق پزشکی(علوم آزمایشگاهی)

46

شایسته سالاری در مدیریت نظام سلامت (پرستاری)

20

استدلال علمی در دنیای واقعی( مثال کاربرد: محیط زیست)

(علوم آزمایشگاهی)

47

روش تحقیق در بهداشت و درمان (پرستاری)

21

مدالهای علمی چگونه ساخته میشوند(علوم آزمایشگاهی)

48

جستجوی منابع الکترونیک دربانکهای اطلاعاتی علوم پزشکی (پرستاری)

22

تفکر نقاد و رابطه آن با حل مسئله و تصمیم گیری

(علوم آزمایشگاهی)

49

اصول صحیح نسخه نویسی و نسخه خوانی (پرستاری)

23

End not web and  Endnote(علوم آزمایشگاهی)

50

ورزش های بارداری (مامایی)

24

بیوتروسیم و مدیریت بحران (علوم آزمایشگاهی)

51

اپی زیو تومی و ترمیم آن (مامایی) (مامایی)

25
  52

شست و شوی ژنیتال و سونوگرافی(مامایی)

26

 

آخرین ویرایش۲۹ فروردین ۱۳۹۵