اهداف

اهداف

شبیه سازی یک محیط بالینی بطوری که دانشجویان آموزش مهارتهای بالینی و ارتباطی را با استفاده از انواع وسایل در محیط آرام و کنترل شده قبل از ورود به محیط واقعی فراگیرند . همچنین مهارت های عملی، صلاحیت تکنیکی، و مهارت حرفه ای را به بهترین شکل ممکن بیاموزند.

 

موارد استفاده از پراتیک (پرستاری و مامایی):

 • آموزش مهارت های بالینی به دانشجویان پرستاری و مامایی
 • آموزش مهارت های عملی (فن پرستاری) دانشجویان ترم 1 پرستاری (توسط اساتید پرستاری)
 • آموزش مهارت های عملی (فن مامایی) دانشجویان ترم 1 مامایی (توسط اساتید پرستاری)
 • آموزش مهارت های عملی (احیاء قلب و ریه پایه) دانشجویان ترم 6 پرستاری
 • آموزش مهارت کمک های اولیه و فوریت دانشجویان ترم 6 پرستاری
 • آموزش مهارت عملی احیاء قلب و ریه دانشجویان ترم 4 پرستاری
 • آموزش معاینات فیزیکی قلب و ریه دانشجویان ترم 4 پرستاری
 • آموزش معاینات ژنیکولوژی و آمادگی قبل از کارورزی دانشجویان ترم 7 مامایی (توسط اساتید گروه مامایی)
 • آموزش سمیولوژی دانشجویان مامایی ترم 3 (اساتید گروه مامایی)
 • آموزش عملی احیاء نوزاد جها دانشجویان ترم 8 مامایی
 • آموزش عملی تزریقات و واکسیناسیون جهت دانشجویان بهداشت
 • برگزاری آزمون های عملی فن دانشجویان پرستاری و مامایی

اهداف ویژه :

 در پایان  در اتاق مهارت های بالینی دانشجویان قادر خواهند بود که:

 • تعویض ملحفه به روش تخت باز ، بسته و با بیمار را انجام دهند.
 • اصول حرکت دادن بیمار و پوزیشن ها را عملاً به نمایش بگذارد.
 • علائم حیاتی ( نبض ، فشار خون ، تنفس ، درجه حرارت) برروی مانکن اندازه گیری کرده و در برگ مخصوص در پرونده چارت نماید.
 • گزارش پرستاری را به روش صحیح در برگ مخصوص بنویسد.
 • دهان شویه و حمام در تخت را بر روی مانکن انجام دهد.
 • دستان خود را با تکنیک صحیح به روش طبی و جراحی شستشو دهد.
 • دستکش استریل به روش صحیح پوشیده و با تکنیک صحیح خارج نماید.
 • گان ، ماسک و دستکش را جهت مراقبت از بیمار ایزوله بپوشد.
 • ارتباط مناسب با مددجوی فرضی ایجاد نماید.
 • بطور فرضی ( همکلاسی) را پذیرش کرده و ترخیص نماید.
 • پگ استریل را با تکنیک صحیح باز کرده و پس از اتمام کار دوباره پگ نماید.
 • داروهای خوراکی (قطره ، شیاف ، شربت ، پماد ) را به درستی آماده کرده و با کارت و کاردکس دارویی کنترل نماید.
 • تزریق عضلانی در عضلات مختلف به روش صحیح دلتوئید – واستوس لترالیس رکتوس فمورالیس دورسوگلوتوئال –ونتروگلوتوئال بر روی مانکن انجام دهد.
 • تزریق زیر جلدی با تکنیک صحیح در ناحیه بازو ، شکم  با سرنگ و سر سوزن مخصوص انجام دهد.
 • تزریق داخل جلدی جهت تست با تکنیک صحیح و مناسب و زاویه درست بر روی مانکن نمایش دهد.
 • روش صحیح استفاده از سیفتی باکس را بکار گیرد.
 • بر روی مانکن تزریق وریدی انجام دهد.
 • سرم را با تکنیک صحیح آماده کرده و بر چسب بر آن نصب نماید.
 • به روش و زاویه صحیح با آنژیوکت با شماره های مختلف بتواند بر روی مانکن رگ گیری نماید.
 • پانسمان ساده زخم را انجام دهد.
 • درن پن رز بر مانکن را کوتاه یا خارج نماید.
 • دست یا پا را به روش صحیح پس از پانسمان بانداژ ساده بنماید.
 • پانسمان با هموواگ بر روی مانکن انجام دهد و روش کار با هموواگ را با تکنیک صحیح انجام دهد.
 • NGT یا لوله بینی به روش صحیح بر روی مانکن گذاشته و با سرنگ گاواژ ، گاواژ نماید.
 • انما بر روی مانکن نمایش داده و کیسه کلستومی را عوض کند.
 • ساکشن بینی ، دهان ، تراشه ، تراکیاستومی بر روی مانکن با تکنیک صحیح انجام دهد.
 • سونداژ فولی بر روی مانکن به روش صحیح به نمایش بگذارد.
 • اکسیژن تراِپی از طریق سوند بینی و ماسک ساده و ماسک ونچوری بر روی مانکن اجرا کند.
 • بطور عملی روش صحیح مراقبت از جسد را شرح دهد.
 • نیاز به مراقبت های پرستاری قبل و بعد از عمل جراحی را شرح دهد.
 • موارد استفاده از سرما و گرما درمانی را توضیح داده و روش استفاده کیف آب گرم و سرد را بر روی مانکن اجرا نماید.
 • اصول انتقال بیمار از تخت به برانکارد و صندلی چرخدار را عملاً به نمایش بگذارد.

 

 

 

آخرین ویرایش۲۹ فروردین ۱۳۹۵