اهداف و ماموریت ها

  • توانمند سازی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور در زمینه های مرتبط با پژوهش
  •  اختصاص منابع مالی،فضاهای فیزیکی و تسهیلات لازم جهت انجام تحقیقات دانشجویی
  •  ارتباط و همکاری کمیته های تحقیقات دانشجویی با یکدیگر در قالب شبکه های همکار
  • حمایت های مادی و معنوی از برگزاری کارگاه ها و همایش های علمی دانشجویی،انتشار مقالات و کتب علمی،اختراعات و.... 
  • هدایت،نظارت و تقویت تحقیقات دانشجویی به عنوان بستری مناسب و پویا در کشور
آخرین ویرایش۰۳ دی ۱۳۹۸