ارکان و تشکیلات

  • سرپرست: سرکار خانم شادی مقدم
  • دبیر:  امیر خزائی
  • شورای مرکزی : علیرضا رضائی، مریم صوفی، سحر عباسی، میلاد درستکار، فاطمه حیدری، فاطمه کامیاب، آروین بیات شاه پرست، نگار صالحی، سید امیر سیف، عرفان چشمه کبودی، علیرضا منصوری، نگار کمال آبادی فراهانی، محمد رضا خانمحمدی، زینب فارسیجانی، فهیمه شمشیری و ریحانه اقا باقری
  • شورای پژوهشی
  • مجمع عمومی
آخرین ویرایش۰۳ دی ۱۳۹۸