کمیته پژوهش در آموزش

اعضاء کمیته :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت فعلی سمت در کمیته
1 دکتر رامین زارع مدیر توسعه آموزش و پژوهش استان رئیس
2 نسرین ذاکرزاده  کارشناس گروه مامایی  دبیر
3 دکتر مریم مریدی عضو هیات علمی عضو
4 دکتر شادی مقدم  عضو هیات علمی عضو
5 دکتر مهناز جلالوندی عضو هیات علمی عضو
6 دکتر مهران عرفانی عضو هیات علمی  عضو

برخی از اهداف و فعالیتهای کمیته پژوهش در آموزش

  • تشویق اعضاء هیات علمی به انجام تحقیقات آموزشی
  • تدوین برنامه راهبردی پژوهش
  • تعیین اولویتهای پژوهش در حوزه آموزشی خود
  • راهنمایی و کمک به مسئول کتابخانه در وجین کتاب های موجود
  • معرفی سایتهای آموزشی جهت جستجوی مقالات مرتبط
  • تهیه آرشیو مقالات و تحقیقات آموزشی
  • تدارک برنامه های ژورنال کلاب در زمینه مسائل آموزشی
آخرین ویرایش۰۸ دی ۱۳۹۹